Doc. PhDr. Zbyněk Zbyslav Stránský (1926–2016) – ztráta významného muzeologa

Stránky 61
DOI 10.1515/mmvp-2017-0008
Citace RUTAR, Václav. Doc. PhDr. Zbyněk Zbyslav Stránský (1926–2016) – ztráta významného muzeologa. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2016, 54(1), 61. DOI: https://doi.org/10.1515/mmvp-2017-0008. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/54-1/doc-phdr-zbynek-zbyslav-stransky-19262016-ztrata-vyznamneho-muzeologa
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2016/54/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím