Doc. PhDr. Zbyněk Zbyslav Stránský (1926–2016) – ztráta významného muzeologa

Stránky 61
DOI 10.1515/mmvp-2017-0008
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2016/54/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím