Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy

Stránky 59-60
Citace ŽÁČKOVÁ, Marie. Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2015, 53(2), 59-60. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/53-2/muzejni-prezentace-sbirek-pristupy-strategie-trendy
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2015/53/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím