Muzejnictví u nás slaví 200 let

Stránky 67 - 68
Citace , . Muzejnictví u nás slaví 200 let. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2014, 52(1), 67 - 68. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/52-1/muzejnictvi-u-nas-slavi-200-let
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2014/52/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím