Múzeum a historické vedy / Museum and Historical Sciences

Stránky 63
Citace KIRSCH, Otakar. Múzeum a historické vedy / Museum and Historical Sciences. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2013, 51(2), 63. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/51-2/muzeum-a-historicke-vedy-museum-and-historical-sciences
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2013/51/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím