Muzea a kulturní identita – čí kulturní identita? / Museums and cultural identity – whose identity?

Stránky 57-62
Citace KANDERT, Josef. Muzea a kulturní identita – čí kulturní identita? / Museums and cultural identity – whose identity?. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2013, 51(2), 57-62. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/51-2/muzea-a-kulturni-identita-ci-kulturni-identita-museums-and-cultural-identity-whose-identity
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2013/51/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím