Proměny výstavní budovy Slezského zemského muzea / Transformations of the Exhibition Building of the Silesian Museum

Stránky 10-20
Citace ŠOPÁK, Pavel. Proměny výstavní budovy Slezského zemského muzea / Transformations of the Exhibition Building of the Silesian Museum. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50(1), 10-20. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-1/promeny-vystavni-budovy-slezskeho-zemskeho-muzea-transformations-of-the-exhibition-building-of-the-silesian-museum
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím