Problematika soudobé dokumentace v Československu před rokem 1989 / Issues of Contemporary Documentation in Czechoslovakia before 1989

Stránky 3-9
Citace JUNEK, Marek. Problematika soudobé dokumentace v Československu před rokem 1989 / Issues of Contemporary Documentation in Czechoslovakia before 1989. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50(1), 3-9. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-1/problematika-soudobe-dokumentace-v-ceskoslovensku-pred-rokem-1989-issues-of-contemporary-documentation-in-czechoslovakia-before-1989
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím