Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého. / Changing National Museum´s Programme under František Palacký´s Influence.

Stránky 15-21
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2011/49/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím