Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého. / Changing National Museum´s Programme under František Palacký´s Influence.

Stránky 15-21
Citace FÜRSTOVÁ, Iveta . Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého. / Changing National Museum´s Programme under František Palacký´s Influence. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2011, 49(1), 15-21. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/49-1/zmena-koncepce-narodniho-muzea-pod-vlivem-frantiska-palackeho-changing-national-museums-programme-under-frantisek-palackys-influence
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2011/49/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím