Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého. / Changing National Museum´s Programme under František Palacký´s Influence.

Pages 15-21
Citation FÜRSTOVÁ, Iveta . Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého. / Changing National Museum´s Programme under František Palacký´s Influence. Museum: Museum and Regional Studies Prague: National Museum, 2011, 49(1), 15-21. ISSN 1803-0386. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/mmars/49-1/zmena-koncepce-narodniho-muzea-pod-vlivem-frantiska-palackeho-changing-national-museums-programme-under-frantisek-palackys-influence
Museum: Museum and Regional Studies | 2011/49/1



Share on Social Networks




Rozumím