Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého. / Changing National Museum´s Programme under František Palacký´s Influence.

Pages 15-21
Museum: Museum and Regional Studies | 2011/49/1Share on Social Networks
Rozumím