Obrazy vietnamské identity v hanojských muzeích./ Images of Vietnamese identity in Hanoi Museums.

Stránky 38-45
Citace WOLF, Jakub. Obrazy vietnamské identity v hanojských muzeích./ Images of Vietnamese identity in Hanoi Museums. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2009, 47(1), 38-45. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/47-1/obrazy-vietnamske-identity-v-hanojskych-muzeich-images-of-vietnamese-identity-in-hanoi-museums
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2009/47/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím