Formy krádeží kulturního dědictví za posledních 20 let./ Modes of heritage thievery in last 20 years.

Stránky 46-55
Citace , . Formy krádeží kulturního dědictví za posledních 20 let./ Modes of heritage thievery in last 20 years. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2009, 47(1), 46-55. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/47-1/formy-kradezi-kulturniho-dedictvi-za-poslednich-20-let-modes-of-heritage-thievery-in-last-20-years
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2009/47/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím