What Is Exhibition Design? (recenze)

Stránky 57-58
Citace RUTAR, Václav. What Is Exhibition Design? (recenze). Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2008, 46(2), 57-58. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/46-2/what-is-exhibition-design-recenze
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2008/46/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím