Lost in the Museum. Buried treasures and the stories they tell (recenze)

Stránky 55-56
Citace DOUŠA, Pavel. Lost in the Museum. Buried treasures and the stories they tell (recenze). Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2008, 46(2), 55-56. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/46-2/lost-in-the-museum-buried-treasures-and-the-stories-they-tell-recenze
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2008/46/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím