Projekt Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko ve Strašicích

Stránky 45-47
Citace LANG, Martin a MAKAJ, Tomáš. Projekt Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko ve Strašicích. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2008, 46(2), 45-47. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/46-2/projekt-arealu-zazitkove-a-poznavaci-turistiky-stredni-podbrdsko-ve-strasicich
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2008/46/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím