Československé dokumentační středisko 1948-1989

Stránky 48-52
Citace HANÁKOVÁ, Jitka. Československé dokumentační středisko 1948-1989. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2008, 46(2), 48-52. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/46-2/ceskoslovenske-dokumentacni-stredisko-1948-1989
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2008/46/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím