Open Source Software: Nové možnosti prezentace

Stránky 32-36
Citace SPADACCINI, Jim. Open Source Software: Nové možnosti prezentace. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2008, 46(2), 32-36. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/46-2/open-source-software-nove-moznosti-prezentace
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2008/46/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím