Aplikace Open Source pro prezentace muzeí v českém prostředí

Stránky 37-38
Citace ČESAL, Aleš. Aplikace Open Source pro prezentace muzeí v českém prostředí. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2008, 46(2), 37-38. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/46-2/aplikace-open-source-pro-prezentace-muzei-v-ceskem-prostredi
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2008/46/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím