Změny územního rozsahu českých zemí v důsledku záboru pohraničí v roce 1938.

Stránky 166-188
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2006/44/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím