Změny územního rozsahu českých zemí v důsledku záboru pohraničí v roce 1938.

Stránky 166-188
Citace MLEZIVA, Štěpán. Změny územního rozsahu českých zemí v důsledku záboru pohraničí v roce 1938. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2006, 44(3-4), 166-188. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/44-3-4/zmeny-uzemniho-rozsahu-ceskych-zemi-v-dusledku-zaboru-pohranici-v-roce-1938
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2006/44/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím