Štuková výzdoba zámku v Rokytnici nad Orlicí a její emblematické zdroje.

Stránky 189-200
Citace PANOCH, Pavel. Štuková výzdoba zámku v Rokytnici nad Orlicí a její emblematické zdroje. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2006, 44(3-4), 189-200. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/44-3-4/stukova-vyzdoba-zamku-v-rokytnici-nad-orlici-a-jeji-emblematicke-zdroje
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2006/44/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím