Roubené skvosty z Podkarpatské Rusi

Stránky 103-104
Citace SKRUŽNÝ, Ludvík. Roubené skvosty z Podkarpatské Rusi. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2006, 44(1-2), 103-104. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/44-1-2/roubene-skvosty-z-podkarpatske-rusi
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2006/44/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím