Roubené skvosty z Podkarpatské Rusi

Stránky 103-104
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2006/44/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím