Kubistická vila v Libodřicích - dílo Josefa Gočára

Stránky 100-102
Citace ŠVÁCHA, Rostislav. Kubistická vila v Libodřicích - dílo Josefa Gočára. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 44, 44(1-2), 100-102. DOI: https://doi.org/. ISSN 1803-0386.Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/44-1-2/kubisticka-vila-v-libodricich-dilo-josefa-gocara
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2006/44/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím