Nová edice společného díla Mozarta, Salieriho a Cornettiho

Stránky 169-172
Citace VYTLAČIL, Lukáš M. . Nová edice společného díla Mozarta, Salieriho a Cornettiho. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2016, 8(1-2), 169-172. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/8-1-2/nova-edice-spolecneho-dila-mozarta-salieriho-a-cornettiho
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2016/8/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím