Dvě první vídeňské Prodané nevěsty a jejich představitelé (Theater an der Wien 1893, Hofoper 1896)

Stránky 22-54
DOI 10.1515/muscz-2017-0002
Klíčová slova Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta – Viennese premieres – Theater an der Wien 1893 – Hofoper Wien 1896 – Toni Diglas – Lily Lejo
Citace REITTEREROVÁ, Vlasta . Dvě první vídeňské Prodané nevěsty a jejich představitelé (Theater an der Wien 1893, Hofoper 1896) . Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2016, 8(1-2), 22-54. DOI: https://doi.org/10.1515/muscz-2017-0002. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/8-1-2/dve-prvni-videnske-prodane-nevesty-a-jejich-predstavitele-theater-an-der-wien-1893-hofoper-1896
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2016/8/1-2

In June of 1892, Smetana’s Prodaná nevěsta (The Bartered Bride) was heard in Vienna for the first time as part of a guest appearance by the Czech National Theatre at the International Musical and Theatrical Exhibition. The clear success of the opera and of the performances of the National Theatre ensemble was reflected in the reviews of the Viennese critics, who were calling for German-language performances of Prodaná nevěsta on the stage of the Court Opera. On the basis of information from the archives of the Court Opera (Haus-, Hof- und Staatsarchiv), one can document the reasons why, as it turned out, the first Viennese (and German-language) stage to produce the opera was the Theater an der Wien in April 1893, and why the premiere at the Court Opera did not occur until three years later. The study also devotes attention to the first performers for both productions of Prodaná nevěsta and to the circumstances of the two Viennese premieres, which opened up the pathway to other stages around the world after a thirty-year delay.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím