Kmotřička Smrt v Českém muzeu hudby

Stránky 150-156
Citace ŠALDOVÁ, Lenka. Kmotřička Smrt v Českém muzeu hudby . Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2015, 7(1-2), 150-156. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/7-1-2/kmotricka-smrt-v-ceskem-muzeu-hudby
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2015/7/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím