Výstava Kouzelné hrací strojky

Stránky 157-160
Citace BALOG, Peter. Výstava Kouzelné hrací strojky. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2013, 5(1-2), 157-160. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/5-1-2/vystava-kouzelne-hraci-strojky
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2013/5/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím