Několik pramenů z doby působení Carla Marii von Webera ve Stavovském divadle

Stránky 57-77
Klíčová slova Carl Maria von Weber – Estates Theatre – Czech Museum of Music – letters – Carolina Brandt – Kampf und Sieg – Notizen-Buch – opera of the nineteenth century
Citace VOJTĚŠKOVÁ, Jana. Několik pramenů z doby působení Carla Marii von Webera ve Stavovském divadle . Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2013, 5(1-2), 57-77. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/5-1-2/nekolik-pramenu-z-doby-pusobeni-carla-marii-von-webera-ve-stavovskem-divadle
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2013/5/1-2

This article was written on the occasion of the two hundredth anniversary of Carl Maria von Weber’s assumption of the post of chief conductor and head of opera for theEstates Theatre in Prague. He served in that position from 1813 to 1815, during which time he greatly improved the quality of opera performances in Prague. The article discusses manuscripts preserved in the Czech Museum of Music: Weber’s autograph letters, a manuscript copy of his cantata Kampf und Sieg with his own annotations, documents pertaining to his wedding with Carolina Brandt, and his Notizen-Buch in which he entered musical stage works presented in Prague during the time of his work for the theatre there. The article includes a table of works based on this last source.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím