Přehled publikací vydaných Českým muzeem hudby

Stránky 149-158
Citace SVOBODOVÁ, Darina. Přehled publikací vydaných Českým muzeem hudby . Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2012, 4(1-2), 149-158. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/4-1-2/prehled-publikaci-vydanych-ceskym-muzeem-hudby
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2012/4/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím