Antonín Dvořák nově, barevně a zábavně (Výstava Antonín Dvořák v Českém muzeu hudby, 7. června 2011 – 3. června 2012)

Stránky 142-148
Citace VELICKÁ, Eva . Antonín Dvořák nově, barevně a zábavně (Výstava Antonín Dvořák v Českém muzeu hudby, 7. června 2011 – 3. června 2012) . Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2012, 4(1-2), 142-148. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/4-1-2/antonin-dvorak-nove-barevne-a-zabavne-vystava-antonin-dvorak-v-ceskem-muzeu-hudby-7-cervna-2011-3-cervna-2012
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2012/4/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích




Rozumím