Seznam mammalogických bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních prací, obhájených na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně (2006–2012) [Bachelor’s (BSc), Master’s (MSc), Doctoral (PhD) and Habilitation (Assoc. Prof.) theses in mammalogy defended at the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno (2006–2012)]

Stránky 189–198
Citace DVOŘÁK, Jan. Seznam mammalogických bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních prací, obhájených na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně (2006–2012) [Bachelor’s (BSc), Master’s (MSc), Doctoral (PhD) and Habilitation (Assoc. Prof.) theses in mammalogy defended at the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno (2006–2012)]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 2013, 44(1), 189–198. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/44-1/seznam-mammalogickych-bakalarskych-diplomovych-disertacnich-a-habilitacnich-praci-obhajenych-na-lesnicke-a-drevarske-fakulte-mendelovy-univerzity-v-brne-20062012-bachelors-bsc-masters-msc-doctoral-phd-and-habilitation-assoc-prof-theses-in-mammalogy-defended-at-the-faculty-of-forestry-and-wood-technology-mendel-university-in-brno-20062012
Lynx, nová série | 2013/44/1

This summary comprises a list of 87 Bachelor’s, 64 Master’s, three Doctoral, and four Habilitation theses in mammalogy defended at the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno in the years 2006–2012. All theses are available in the Library of the Mendel University and in the Information Centre of the Mendel University in Brno. They can be also found in the electronic catalogue of this library. For easier reference, the original English translations of thesis titles provided by the respective authors are given.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím