Seznam mammalogických bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních prací obhájených na Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze (1996–2007) [Bachelor (B.Sc.), Master (ing.), Doctor (Ph.D.), and Habilitation (Assoc. Prof.). theses in mammalogy defended at the Faculty of Forestry and Environment, Czech University of Life Sciences in Prague (1996–2007)]

Stránky 129–135
Lynx, nová série | 2007/38/1

This summary comprises Bachelor, Master, Doctor, and Habilitation theses in mammalogy defended at the Faculty of Forestry and Environment, Czech University of Life Sciences in Prague in the years 1996–2007. The summary provides a brief roudup about the themes tackled. Master and Doctor theses include valuable faunistic and other data applicable e.g. for mapping of mammals. All theses are available in the Study and Information Centre (SIC) of the Czech University of Life Sciences in Prague.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím