Bats of the Čerchovský les Mts. and the first record of the Greater horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum) in western Bohemia (Czech Republic) (Chiroptera) [Netopýři Čerchovského lesa a první nález vrápence velkého (Rhinolophus ferrumequinum) v západních Čechách (Chiroptera)]

Stránky 67–78
Citace FASCHINGBAUER, Petr, FIŠR, Václav, ČERVENÝ, Jaroslav a BUFKA, Luděk. Bats of the Čerchovský les Mts. and the first record of the Greater horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum) in western Bohemia (Czech Republic) (Chiroptera) [Netopýři Čerchovského lesa a první nález vrápence velkého (Rhinolophus ferrumequinum) v západních Čechách (Chiroptera)]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 2006, 37(1), 67–78. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/37-1/bats-of-the-cerchovsky-les-mts-and-the-first-record-of-the-greater-horseshoe-bat-rhinolophus-ferrumequinum-in-western-bohemia-czech-republic-chiroptera-netopyri-cerchovskeho-lesa-a-prvni-nalez-vrapence-velkeho-rhinolophus-ferrumequinum-v-zapadnich-cechach-chiroptera
Lynx, nová série | 2006/37/1

The study summarises results of bat survey in the southern part of the Český les Mts. in the period 2004–2006. The following 17 species of bats (73.9% of bat fauna of the Czech Republic) have been confirmed to occur in the study area: Rhinolopus ferrumequinum, Myotis mystacinus, M. brandtii, M. bechsteinii, M. nattereri, M. myotis, M. daubentonii, Vespertilio murinus, Eptesicus serotinus, E. nilssonii, Pipistrellus pipistrellus s. l., P. nathusii, Nyctalus noctula, N. leisleri, Barbastella barbastellus, Plecotus auritus, and P. austriacus. Five species were recorded there for the first time: R. ferrumequinum, E. serotinus, P. nathusii, N. noctula and N. leisleiri. Numerous records of the “forest species”: M. bechsteinii, V. murinus, E. nilssonii, P. nathusii, N. leisleri, and B. barbastellus are of particular importance. Since the record of R. ferrumequinum in the study area represents the only second record of this species in Bohemia and the seventh record in the Czech Republic after 1950, is seems to be of high importance.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím