Nový nález bělozubky bělobřiché (Crocidura leucodon) na Ústecku [New record of Bicolor white-toothed shrew (Crocidura leucodon) in the district of Ústí nad Labem (Czech Republic)]

Stránky 269–270
Citace ČEŘOVSKÝ, Vladimír. Nový nález bělozubky bělobřiché (Crocidura leucodon) na Ústecku [New record of Bicolor white-toothed shrew (Crocidura leucodon) in the district of Ústí nad Labem (Czech Republic)]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 2002, 33(1), 269–270. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/33-1/novy-nalez-belozubky-belobriche-crocidura-leucodon-na-ustecku-new-record-of-bicolor-white-toothed-shrew-crocidura-leucodon-in-the-district-of-usti-nad-labem-czech-republic
Lynx, nová série | 2002/33/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím