Nové nálezy netopýra parkového (Pipistrellus nathusii) ve východních Čechách [New records of Nathusius’ bat (Pipistrellus nathusii) in Eastern Bohemia (Czech Republic)]

Stránky 101–102
Citace ŠEFROVÁ, Drahomíra a Zdeněk, BUŘIČ. Nové nálezy netopýra parkového (Pipistrellus nathusii) ve východních Čechách [New records of Nathusius’ bat (Pipistrellus nathusii) in Eastern Bohemia (Czech Republic)]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 1998, 29(1), 101–102. DOI: https://doi.org/. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/29-1/nove-nalezy-netopyra-parkoveho-pipistrellus-nathusii-ve-vychodnich-cechach-new-records-of-nathusius-bat-pipistrellus-nathusii-in-eastern-bohemia-czech-republic
Lynx, nová série | 1998/29/1

The occurrence of Pipistrellus nathusii was recorded by netting in a site at the Věžický pond, near the village of Krčkovice. Altogether, four individuals were netted in 1993 to 1995. A finding of a delivering female in a colony mixed with P. pipistrellus evidenced the reproduction of P. nathusii in the studied area.

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím