Seznam mammaliologické literatury vyšlé v letech 1988–1990 v Československu [A list of Czechoslovak literature on mammalogy (years 1988 to 1990)]

Stránky 33–51
Citace HERÁŇ, Ivan, DUDICH, Alexander, MÍŠEK, Ivan, VOHRALÍK, Vladimír a ŽILINEC, Milan. Seznam mammaliologické literatury vyšlé v letech 1988–1990 v Československu [A list of Czechoslovak literature on mammalogy (years 1988 to 1990)]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 1992, 26(1), 33–51. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/26-1/seznam-mammaliologicke-literatury-vysle-v-letech-19881990-v-ceskoslovensku-a-list-of-czechoslovak-literature-on-mammalogy-years-1988-to-1990
Lynx, nová série | 1992/26/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím