Rejstřík k mammaliologickým zprávám “Lynx, nová série” za léta 1976–1990 [Index to the mammalogical novitates “Lynx – new series” 1976–1990]

Stránky 57–87
Citace HERÁŇ, Ivan. Rejstřík k mammaliologickým zprávám “Lynx, nová série” za léta 1976–1990 [Index to the mammalogical novitates “Lynx – new series” 1976–1990]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 1992, 26(1), 57–87. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/26-1/rejstrik-k-mammaliologickym-zpravam-lynx-nova-serie-za-leta-19761990-index-to-the-mammalogical-novitates-lynx-new-series-19761990
Lynx, nová série | 1992/26/1



Sdílení na sociálních sítích




Rozumím