Príspevok k hibernácii podkovára južného (Rhinolophus euryale) a večernice malej (Pipistrellus pipistrellus) v Slovenskom krase [Ein Beitrag zur Hibernation der Mittelmeer Hufeisennase (Rhinolophus euryale) und der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) in Slovenský kras.]

Stránky 17–20
Citace UHRIN, Marcel. Príspevok k hibernácii podkovára južného (Rhinolophus euryale) a večernice malej (Pipistrellus pipistrellus) v Slovenskom krase [Ein Beitrag zur Hibernation der Mittelmeer Hufeisennase (Rhinolophus euryale) und der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) in Slovenský kras.]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 1992, 26(1), 17–20. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/26-1/prispevok-k-hibernacii-podkovara-juzneho-rhinolophus-euryale-a-vecernice-malej-pipistrellus-pipistrellus-v-slovenskom-krase-ein-beitrag-zur-hibernation-der-mittelmeer-hufeisennase-rhinolophus-euryale-und-der-zwergfledermaus-pipistrellus-pipistrellus-in-slovensky-kras
Lynx, nová série | 1992/26/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím