Muzeum Klemense knížete Metternicha na Kynžvartu a minerály z jeho sbírky v Národním muzeu v Praze

Stránky 5–50
DOI 10.2478/jzh-2018-0002
Citace VELEBIL, D. a BOHATÝ, M.. Muzeum Klemense knížete Metternicha na Kynžvartu a minerály z jeho sbírky v Národním muzeu v Praze. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. Praha: Národní muzeum, 2017, 186(1), 5–50. DOI: https://doi.org/10.2478/jzh-2018-0002. ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/jotnmpnhs/186-1/muzeum-klemense-knizete-metternicha-na-kynzvartu-amineraly-zjeho-sbirky-vnarodnim-muzeu-vpraze
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 2017/186/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím