Type specimens of gordioids (Nematoida: Nematomorpha) in the National Museum, Prague

Stránky 21-25
Citace DOLEJŠ, P.. Type specimens of gordioids (Nematoida: Nematomorpha) in the National Museum, Prague. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. Praha: Národní muzeum, 2012, 181(1), 21-25. ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/jotnmpnhs/181-1/type-specimens-of-gordioids-nematoida-nematomorpha-in-the-national-museum-prague
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 2012/181/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím