Pliocene to early Middle Pleistocene ursine bears in Europe: a taxonomic overview

Stránky 197-215
Citace WAGNER, J.. Pliocene to early Middle Pleistocene ursine bears in Europe: a taxonomic overview. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. Praha: Národní muzeum, 2010, 179(1), 197-215. ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/jotnmpnhs/179-1/pliocene-to-early-middle-pleistocene-ursine-bears-in-europe-a-taxonomic-overview
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 2010/179/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím