Observations on Carpathian populations of Plantago atrata

Stránky 47-52
Citace CHRTEK, J.. Observations on Carpathian populations of Plantago atrata. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. Praha: Národní muzeum, 2000, 169(1-4), 47-52. ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/jotnmpnhs/169-1-4/observations-on-carpathian-populations-of-plantago-atrata
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 2000/169/1-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím