Příspěvek k poznání lidových jmen některých synantropních rostlin v Československu

Stránky 103-107
Citace JEHLÍK, V.. Příspěvek k poznání lidových jmen některých synantropních rostlin v Československu. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. Praha: Národní muzeum, 1984, 153(1-4), 103-107. ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/jotnmpnhs/153-1-4/prispevek-k-poznani-lidovych-jmen-nekterych-synantropnich-rostlin-v-ceskoslovensku
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 1984/153/1-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím