Poznámky k současnému výskytu raka kamenáče Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) v Čechách

Stránky 195-200
Citace LOHNISKÝ, K.. Poznámky k současnému výskytu raka kamenáče Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) v Čechách. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. Praha: Národní muzeum, 1984, 153(1-4), 195-200. ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/jotnmpnhs/153-1-4/poznamky-k-soucasnemu-vyskytu-raka-kamenace-austropotamobius-torrentium-schrank-1803-v-cechach
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 1984/153/1-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím