1952/8/2

ISSN : 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online)
Vedoucí redaktor : Jiří Kvaček