Summary of papers included within this commemorative issue

Stránky 15-16
Citace ROČEK, Zbyněk. Summary of papers included within this commemorative issue. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 2016, 72(1-2), 15-16. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/72-1-2/summary-of-papers-included-within-this-commemorative-issue
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2016/72/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím