Sabellid and serpulid worms (Polychaeta, Canalipalpata, Sabellida, Sabellidae, Serpulidae) from the rocky coast facies (Late Cenomanian) at Předboj near Prague

Stránky 31-50
Citace JÄGER, Manfred a KOČÍ, Tomáš. Sabellid and serpulid worms (Polychaeta, Canalipalpata, Sabellida, Sabellidae, Serpulidae) from the rocky coast facies (Late Cenomanian) at Předboj near Prague. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 2015, 71(1-2), 31-50. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/71-1-2/sabellid-and-serpulid-worms-polychaeta-canalipalpata-sabellida-sabellidae-serpulidae-from-the-rocky-coast-facies-late-cenomanian-at-predboj-near-prague
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2015/71/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím