Pauxillites thaddei a new lower Ordovician hyolith from Morocco

Stránky 51-54
Citace CARBACHO, Joan a VALENT, Martin. Pauxillites thaddei a new lower Ordovician hyolith from Morocco. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 2015, 71(1-2), 51-54. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/71-1-2/pauxillites-thaddei-a-new-lower-ordovician-hyolith-from-morocco
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2015/71/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím