The Late Eocene flora of Kučlín near Bílina in North Bohemia revisited

Stránky 83-144
Citace KVAČEK, Zlatko a TEODORIDIS, Vasilis. The Late Eocene flora of Kučlín near Bílina in North Bohemia revisited. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 2011, 67(3-4), 83-144. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/67-3-4/the-late-eocene-flora-of-kuclin-near-bilina-in-north-bohemia-revisited
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2011/67/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím