Geology of the site Kučlín, Trupelník Hill near Bílina in North Bohemia

Stránky 77-82
Citace MACH, Karel a DVOŘÁK, Zdeněk. Geology of the site Kučlín, Trupelník Hill near Bílina in North Bohemia. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 2011, 67(3-4), 77-82. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/67-3-4/geology-of-the-site-kuclin-trupelnik-hill-near-bilina-in-north-bohemia
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2011/67/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím