To celebrate the 80th birthday of the outstanding scientist: Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.

Stránky 49-50
Citace SVOBODOVÁ, Marcela. To celebrate the 80th birthday of the outstanding scientist: Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 2008, 64(2-4), 49-50. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/64-2-4/to-celebrate-the-80th-birthday-of-the-outstanding-scientist-professor-rndr-blanka-pacltova-csc
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2008/64/2-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím