Bibliography of Professor Blanka Pacltová, CSc.

Stránky 51-57
Citace DAŠKOVÁ, Jiřina. Bibliography of Professor Blanka Pacltová, CSc. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 2008, 64(2-4), 51-57. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/64-2-4/bibliography-of-professor-blanka-pacltova-csc
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2008/64/2-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím